# اخبار_کوهنوردی

استقبال از افتخارآفرینان صعود کننده قله اسپانتیک

مراسم استقبال از افتخارآفرینانهیمالیانوردی استان تهران روز شنبه 24 مرداد ماه 88  ساعت 23:30 شب با ورود اینقهرمانان به سالن انتظار فرودگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

آخرین خبر ارسالی سرپرست تیم اعزامی استان تهران به قله اسپانتیک

 صبح روز شنبه ١٧/۵/٨٨ تیم،کمپ اصلی را به مقصد اسکاردو ترک نمود. عصر چهارشنبه ١۴ مرداد اعضای تیم پس از صعودموفقیت آمیز قله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

بازگشت سرافرازانه تیم گاشربروم 2

  تیم منتخب هیمالیانوردی آقایان استان تهران ساعت ١٠:۵٠ دقیقه امروز، از طریقفرودگاه امام خمینی وارد میهن شدند.            افتخار آفرینی این عزیزان بر جامعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

آخرین خبر ارسالی سرپرست تیم اعزامی استان تهران به قله اسپانتیک

 روز جمعه ٢۶تیر ٨٨(١٧جولای ٢٠٠٩)تیم طی پروازی از اسلام آباد به اسکاردو منتقل شدند.آقای محمدرضا کفاش سرپرست تیم و هادی صابرییکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید